اولین همایش بین‌المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
 
  • هویت اسلامی و هویت جهانی، رابطه آنها در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی
  • کالایی شدن معماری و شهر و چالش جوامع اسلامی
  • جامعه شبکه‌ای و معماری و شهرسازی اسلامی (بازتعریف محله، شهروند، ...)
  • جایگاه ارزشهای اسلامی (عدالت، زیبایی، امنیت، ...) در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی در عصر جهانی شدن
  • رویه‌ها و الگوها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن ( منطقه گرایی، توسعه پایدار، پست مدرن)
  • مدلها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.