اولین همایش بین‌المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن

لینک سایت همایش

http://digiconfs.ir/iauc/fa

 

آخرین مهلت ثبت نام نویسندگان مقاله20 آبان 97

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات 31 تیر ماه 97

تاریخ برگزاری 23-24 آبان ٩٧
 

  • هویت اسلامی و هویت جهانی، رابطه آنها در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی
  • کالایی شدن معماری و شهر و چالش جوامع اسلامی
  • جامعه شبکه‌ای و معماری و شهرسازی اسلامی (بازتعریف محله، شهروند، ...)
  • جایگاه ارزشهای اسلامی (عدالت، زیبایی، امنیت، ...) در معماری و شهرسازی جوامع اسلامی در عصر جهانی شدن
  • رویه‌ها و الگوها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن ( منطقه گرایی، توسعه پایدار، پست مدرن)
  • مدلها در معماری و شهرسازی اسلامی در عصر جهانی شدن
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.