اولین اجلاس دانشگاه اسلامی
تاریخ برگزاری:زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزار کننده:دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محورهای اولین اجلاس
دانشگاه اسلامی؛
تبیین و بایسته های اجرا، ارزیابی و آینده نگاری

 
تبیین:
 •  تبیین و تشریح هر یک از  فرازهای مبانی و اصول
 •  تبیین و تشریح هر یک از مفاهیم اساسی  مندرج در آرمان و رسالت
 •  تبیین و تشریح هر یک از فرازها یا مفاهیم اساسی مندرج در سند اسلامی شدن
 •  تبیین و تشریح هر یک از تدابیر
 •  بایسته‌های اجرای هر یک از تدابیر یا مجموعه‌ای از تدابیر همسو
 
الزامات کلی:
 •  راهبری و انسجام بخش اجرای سند اسلامی شدن
 • تحول در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دانشگاه ها برای اجرای سند اسلامی شدن
 • بهره گیری نظام مند از مشورت  جمعی نخبگان دانشگاهی  درتصمیم‌سازی ها برای اجرای سند اسلامی شدن
 •  مشارکت فعال ارکان اجرایی در اجرای سند اسلامی شدن
 
 اجرای تدابیر:
 • سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها و فناوری‎‌های مورد نیاز اجرای هر راهبرد سند اسلامی شدن
 • ساختارها و فرآیندهای مناسب اجرای هر تدبیر در سند اسلامی شدن
 • فرصت‌ها و موانع اجرای هر تدبیر در سطوح مختلف دانشگاهی
 
پایش و ارزیابی:
 •  شاخص‌های پایش و ارزیابی اجرای سند اسلامی شدن
 • فرآیندهای پایش و ارزیابی اجرای سند اسلامی شدن
 • سازوکارهای آینده‌نگاری و روزآمدسازی سند اسلامی شدن
 • آینده نگاری اسلامی شدن دانشگاه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب
 

شماره تماس با دبیرخانه اجلاس:

                                         04135408097  و  04135412135
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.