تاریخ های مهم


مهلت ارسال اصل مقاله:
                                                28  اسفند 1399
                 مهلت ارسال مقاله تا 31 فروردین 1400 تمدید شده است

تاریخ برگزاری کنگره:
                                           20 و 21 خرداد 1400 بازگشت
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.